Zeeuwse Kennisbank

Dé kennisbank voor onderwijzend Zeeland!

Detailweergave publicatie Zelfstandig werken

Titel
Zelfstandig werken
Subtitel
Onderzoek naar de voorwaarden waaraan een biologieopdracht moet voldoen, zodat een Havo-4 leerling die opdracht zelfstandig kan uitvoeren.
Bestand(en)
BGA-verslag (definitief).pdf
Auteur
A.M. Hartog
Organisatie
Overige
Instituut
CSW Van de Perre
Categorie
Activerende didactiek Bèta onderwijs
Trefwoorden
zelfstandig werken, activeren, onderzoek
Samenvatting

In het schooljaar 2007-2008 gaat de hernieuwde tweede fase van start voor het voortgezet onderwijs op Havo en Vwo-niveau. Eén van de verandering die hierdoor plaats gaat vinden is het meer zelfstandig laten gaan werken van leerlingen. Op de school waar ik werkzaam ben trachten we daar invulling aan te geven door zogenaamde flexuren of A-uren (assistent-uren) te creëren. In dit verslag van mijn Beroepsgerichte Afstudeeropdracht heb ik via Actie-onderoek getracht criteria te omschrijven waaraan een opdracht voor leerlingen moet voldoen waaraan zij zelfstandig kunnen werken. De hoofddvraag gedurende mijn onderzoek was: “Hoe kan ik een biologieopdracht zodanig verbeteren dat een Havo-4 leerling deze zonder begeleiding van een vakdocent kan uitvoeren?” De voorwaarden waaraan een opdracht voor Havo-4 leerlingen dient te voldoen zodat zij hier zelfstandig aan kunnen werken zijn: 1. de opdracht is duidelijk omschreven in begrijpelijke taal voor Havo-4 leerlingen, 2. het moet een uitdagende opdracht zijn, 3. het doel moet voor de leerlingen duidelijk zijn, 4. de relevantie met de lesstof wordt aangetoond, 5. waar de informatie vandaan gehaald worden is omschreven (bronnen), 6. wat het eindresultaat moet zijn staat beschreven, 7. de beoordeling of de zelfcontrole van het gemaakte is bekend gemaakt en 8. de tijdsduur (of inleverdatum) wordt duidelijk aangegeven.

Soort Object
Master verslag
Taal
Nederlands
Datum
Begeleider
F. Zeiss
Instelling
Hogeschool Utrecht