Zeeuwse Kennisbank

Dé kennisbank voor onderwijzend Zeeland!

Gebruiksvoorwaarden

De Zeeuwse kennisbank geeft vrije toegang tot een verscheidenheid aan onderzoeksresultaten. De deelnemende scholen verzamelen het materiaal en stellen het beschikbaar. Dit steeds met toestemming van auteursrechthebbenden en betrokken instellingen.

 

Toestemming voor hergebruik van publicaties op de Zeeuwse kennisbank

Het door de auteursrechthebbende aan de Zeeuwse kennisbank aangeboden werk wordt onder voorwaarden op de Zeeuwse kennisbank beschikbaar gesteld, tenzij anders vermeld.

 

De gebruiker mag:

  • Het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven
  • Remixen - afgeleide werken maken
  • Gebruik maken van het werk voor commerciële doeleinden

 

Onder de volgende voorwaarden:

Naamsvermelding - De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met je werk of je gebruik van het werk).
Gelijk delen - Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie worden verspreid.

 

Met inachtneming van:

Afstandname van rechten - De gebruiker mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.
Publiek domein - Indien het werk of een van de elementen in het werk zich in het publieke domein onder toepasselijke wetgeving bevinden, dan is die status op geen enkele wijze beïnvloed door de licentie.
Overige rechten - Onder geen beding worden volgende rechten door de licentie-overeenkomst in het gedrang gebracht:

  • Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.
  • De morele rechten van de auteur
  • De rechten van anderen, ofwel op het werk zelf ofwel op de wijze waarop het werk wordt gebruikt, zoals het portretrecht of het recht op privacy.

 

Let op!

Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De beste manier om dit te doen is door middel van een link naar deze webpagina.

 

Aansprakelijkheid

De deelnemende scholen spannen zich in om de Zeeuwse kennisbank zo volledig, actueel en waarheidsgetrouw mogelijk te houden.
Desondanks kan er sprake zijn van onjuistheden en onvolledigheden c.q. redundantie. Voor claims die hieruit voortvloeien, zijn wij niet aansprakelijk.
Indien men onjuistheden of onvolledigheden in een publicatie constateert kan men contact opnemen met: info@zeeuwsekennisbank.nl