Zeeuwse Kennisbank

Dé kennisbank voor onderwijzend Zeeland!

Detailweergave publicatie Professionalisatie door observatie

Titel
Professionalisatie door observatie
Subtitel
hoe docenten van het deelteam onderbouw stream 1 staan tegenover lesobservatie als middel om samen te professionaliseren
Bestand(en)
Samenvatting onderzoek Lesobservatie.docx
Auteur
Klazien Lokerse - van Manen
Organisatie
Instituut
Calvijn College Goes
Categorie
Deskundigheidsbevordering
Trefwoorden
collegiale lesobservatie professionalisatie
Samenvatting

Binnen het deelteam onderbouw stream 1 op het Calvijn College in Goes, leefde de vraag hoe het team op een praktische manier meer samen zou kunnen werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de lessen. In dit onderzoek heb ik onderzocht of zij dit willen doen middels collegiale lesobservatie en zo ja, hoe zij hieraan vorm zouden willen geven. In de literatuur blijkt men zeer positief over het onderwerp ‘lesobservatie’. Die manier van professionaliseren zou docenten namelijk het beste in staat stellen de transfer te maken van datgene wat men heeft geleerd naar het eigen werk. Uit dit onderzoek is gebleken dat collega’s die reeds ervaring hebben met lesobservatie, dit beamen. Verder wordt in de literatuur benadrukt dat lesobservatie niet opgelegd mag worden van bovenaf. Verplichte lesobservatie zou niet effectief zijn. Om te weten te komen of lesobservatie als middel om te professionaliseren iets is voor het team, was het dus van belang om eerst het draagvlak hiervoor te meten. Eerst heb ik de collega’s van het team gevraagd deel te nemen aan een enquête. Van de 11 collega’s hebben 10 collega’s gereageerd, waardoor ik de houding van het volledige team t.a.v lesobservatie in beeld kon brengen. De collega’s denken dat lesobservatie leerzaam is en zij staan niet negatief tegenover lesobservatie binnen het team. Omdat ik via de enquête niet te weten kon komen wat de reden is dat iemand een bepaald antwoord heeft ingevuld, heb ik vervolgens enkele collega’s geïnterviewd. Tijdens die interviews ging ik in op de vragen uit de enquête. Zij gaven allen aan dat, ondanks dat het wel spanning met zich mee brengt, zij graag aan de slag willen met lesobservatie binenn het team. Niet alleen om van te leren, maar ook om daardoor de onderlinge band te versterken.

Soort Object
Onderzoeksverslag
Taal
Nederlands
Datum
Begeleider
Marnix Bloemhoff
Instelling
Calvijn College Goes