Zeeuwse Kennisbank

Dé kennisbank voor onderwijzend Zeeland!

Detailweergave publicatie Passende vooropleiding mbo-verpleegkunde opleiding

Titel
Passende vooropleiding mbo-verpleegkunde opleiding
Subtitel
invloed van vooropleiding en motivatie op studieresultaten van mbo-studenten verpleegkunde
Bestand(en)
passende vooropleiding mbo-opleiding verpleegkunde.pdf Passende vooropleiding mbo-verpleegkunde opleiding.docx
Auteur
Mineke Murphy-Bokhoven
Organisatie
Overige
Instituut
Scalda
Categorie
Instroom-, doorstroom- en uitstroomkenmerken
Trefwoorden
Vooropleiding, studiemotivatie, vroegtijdigschoolverlaters
Samenvatting

Samenvatting Probleem- en doelstelling De vraag of studenten voldoende zijn voorbereid op de steeds complexer wordende zorgvraag, wordt de afgelopen jaren met regelmaat gesteld door de verpleegkundige beroepspraktijk. De instroom van de vroegere inservice opleiding verpleegkunde is niet meer de instroom van de huidige opleiding tot mbo-verpleegkunde. De instroomkwalificatie voor het vroegere inservice onderwijs was minimaal een MAVO-diploma of overgang naar 4de klas HAVO en een minimale leeftijdgrens van 17 jaar en 7 maanden. Sinds 1996 is de instroomkwalificatie een VMBO-Theoretisch (MAVO) , VMBO- Gemengd of VMBO-kader diploma en is er geen minimale leeftijdgrens meer om de opleiding in te stromen. Vaak worden in de beroepspraktijk, maar ook op de opleidingsschool, de lagere startkwalificaties en de jonge leeftijd van de mbo-studenten genoemd als negatief beïnvloedende factoren op het niveau van uitstroom. De doelstelling van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in de passende vooropleiding voor de mbo-opleiding verpleegkunde om zo tot kwalitatief goed afgestudeerden te komen, die adequaat voorbereid zijn op de beroepspraktijk. Methode Dit onderzoek betreft een kwantitatief, cross-sectioneel onderzoek. Aan het onderzoek namen 223 mbo-studenten deel. Hen werd een vragenlijst voorgelegd die betrekking had op hun studieresultaten en motivatie. Resultaten Op basis van de resultaten kan gesteld worden dat de studenten met een VMBO-K vooropleiding vaker moeten herkansen dan de studenten met een HAVO of VMBO-T vooropleiding. Bij de theorie toetsen in het eerste studiejaar moesten de studenten met een VMBO-K vooropleiding twee maal meer de toetsen herkansen dan de studenten met een VMBO-T vooropleiding en zeven maal meer dan studenten met een HAVO vooropleiding. Voor de verpleegkundige rekentoets bleek dat 20% van de studenten met een VMBO-T opleiding twee of meer keer moesten herkansen tegenover 38% van de studenten met een VMBO-K vooropleiding. De havisten hadden geen tweede herkansing nodig. De motivatie factor, self-efficacy, en leeftijd correleren negatief met het totaal aantal herkansingen bij alle vooropleidingen . Verhoudingsgewijs verlaten er meer studenten vroegtijdig het verpleegkundig onderwijs wanneer zij de vooropleiding VMBO-K hebben dan studenten met andere vooropleidingen. Voor de reden van uitschrijving werd bij de vooropleiding VMBO-K vaker aangegeven dat het niveau van de opleiding te hoog was dan bij de andere vooropleidingen. Conclusie Concluderend hebben studenten met de vooropleiding VMBO-K minder goede studieresultaten dan studenten met de vooropleiding VMBO-T en HAVO en behoren tot de grootste groep van vroegtijdig opleidingsverlaters. De motivatiefactoren zijn niet van grote invloed op de studieresultaten, behalve het self-efficacy. Dat geldt voor alle studenten van de opleiding mbo-verpleegkunde. Daarentegen heeft de leeftijd wel invloed op de studieresultaten. Naarmate de leeftijd van de student toeneemt , neemt het aantal herkansingen die de student moet maken af.

Soort Object
Onderzoeksverslag
Taal
Nederlands
Datum
Begeleider
Dr.N.Verhoeven
Instelling
Zeeuwse Academische Opleidingsschool in samen werking met UCR (University College Roosevelt)