Zeeuwse Kennisbank

Dé kennisbank voor onderwijzend Zeeland!

Detailweergave publicatie De Portfoliomethode

Titel
De Portfoliomethode
Subtitel
Onderzoek binnen de minor zorg
Bestand(en)
Minor zorg onderzoek compleet Rowan van Belzen 2015.pdf
Auteur
R.J. (Rowan) van Belzen
Organisatie
Categorie
Ontwikkelen van een onderzoekende houding bij docenten Taal- en rekengericht vakonderwijs Zorgleerlingen
Samenvatting

Samenvatting In de derde klas kaderberoepsgerichte leerweg wordt er tijdens de lessen Engels op het Calvijn College vanaf dit schooljaar (2014-2015) gewerkt met een portfoliomethode. Op het Van Lodenstein College te Hoevelaken wordt al een aantal jaren gewerkt met zo’n portfolio. De docenten op het Van Lodenstein College zijn intensief gecoacht door stichting APS. De reden dat het Calvijn College ook is gestart met deze methode, is omdat het goed aan zou sluiten bij het type leerling. Als gevolg hiervan is er een vraag ontstaan en deze vraag is tevens de onderzoeksvraag van dit onderzoek: In hoeverre sluit de portfoliomethode Engels aan bij de leerling-specifieke kenmerken van de derde klas kaderberoepsgerichte leerweg leerlingen van het Calvijn College? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is er eerst gekeken welke aandachtspunten voor de samenstelling van een portfolio er op basis van de leerlingenkenmerken vanuit de literatuur zijn. Het doel van het onderzoek is namelijk om te kijken in hoeverre dit portfolio aansluit bij de leerling-specifieke kenmerken van de kaderberoepsgerichte leerweg leerling. Met de eisen vanuit de literatuur zijn er online enquêtes gemaakt en uitgezet voor de leerlingen en docenten van het Calvijn College en het Van Lodenstein College. Tevens zijn er semigestructureerde interviews gehouden met de docenten Engels van beide scholen. Er bestaan geen grote verschillen in opvattingen tussen leerlingen en docenten over het werken met de portfoliomethode. Er wordt door zowel leerlingen als docenten positief gereageerd. Zo kwam in de literatuur naar voren dat disciplineproblemen kunnen worden aangepakt door gestructureerd les te geven, met persoonlijke aandacht en controle op (het werk van) de leerlingen. Leerlingen en docenten bevestigen door hun reacties dat deze factoren aanwezig zijn. Er is dus aandacht voor de zwakkere leerling om ook deze leerling verder te helpen met Engels. Daarnaast zou een voorwaarde zijn dat de opdrachten op het juiste niveau moeten worden aangeboden, zowel docenten als leerlingen geven aan dat dit zo is. Ook zouden de leerlingen succeservaringen moeten hebben om tot verhoogde motivatie te komen. Een groot gedeelte van de leerlingen reageert positief. Cijfermatig staan de leerlingen er goed voor, met ruim twee derde die afgerond een 7 of 8 als cijfer voor Engels staan. Op het Van Lodenstein College bleef in het verleden het eindgemiddelde ten opzichte van het landelijk gemiddelde ver achter (gemiddeld 1-1,5 punt), maar vorig jaar zijn ze minder dan 0,5 punt lager uit gekomen dan het landelijk gemiddelde. 72 leerlingen (85%) van het Calvijn College geven aan dat ze het leuker en prettiger vinden om te werken met de portfoliomethode dan met de vorige methode New Interface (werkboek en tekstboek). Het enige nadeel voor de docent dat hij meer tijd kwijt is aan het samenstellen van een portfolio en de voorbereiding van de lessen weegt dan minder zwaar dan de voordelen van een portfolio. Nu er geconcludeerd is dat de portfoliomethode aansluit bij de leerling-specifieke kenmerken van de kaderberoepsgerichte leerweg, is er echter nog wel een aantal aanbevelingen dat wordt toegelicht in het onderzoeksverslag.

Soort Object
Bachelor verslag
Taal
Nederlands
Datum
Begeleider
J.A. van Steensel
Instelling
Calvijn College